برای محاسبه میزان پاداش باز نشستگی مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا کمک، هزینه عائله مندی،کمک هزینه اولاد و بندسایر مندرج درردیف آخرحکم کارگزینی کسر(منها) میشود، مبلغ به دست آمده رادر عدد سی ضرب کنیدعدد حاصل مبلغ پاداش پایان خدمت بازنشستگی می باشد.


مثال: اگرجمع کل حکم یک کارمند درسال۹۶سه میلیون تومان باشدوجمع بندهای غیرمشمول بازنشستگی او (فوق العاده آب وهوا، فوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته،کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه اولاد وبند سایر) اودرسال ۱۳۹۶ مبلغ۵۰۰۰۰۰ تومان باشد ، باکسراین مبلغ ازجمع کل حکم سال۹۶،مبلغ دومیلیون و پانصد هزارتومان باقی می ماند،که باضرب آن درعددسی ،پاداش پایان خدمت سی ماهه این فرددرسال۹۶مبلغ هفتادوپنج میلیون تومان خواهدشد.
حقوق بازنشستگی :
برای محاسبه حقوق بازنشستگی تمام بازنشستگان میانگین حقوق دوسال آخر خدمت فرد(بندهای مشمول کسور ) رامحاسبه می کنند،قطعا حقوق بازنشستگی حساب شده توسط کارگزینی ازمیزان حقوق زمان اشتغال فرد کمترخواهدبود،مثلا حکم فردی درزمان اشتغال سه میلیون تومان باشد،فرض کنیدمیانگین حقوق بازنشستگی فرددومیلیون چهارصدهزارتومان شود.
این دومیلیون وچهارصد هزار تومان برای حقوق سی ساله می باشد،یعنی اگر کسی زیر سی سال سابقه خدمت داشته وبازنشسته شودو سنوات ارفاقی نداشته باشد،به اندازه هرسال کسری خدمت،به میزان یک روز ازمیانگین حقوق بازنشستگی او بازکاسته خواهدشد.اون دومیلیون وچهارصد هزار تومانی که به طور مثال میانگین حقوق دوسال برای سی سال خدمت وسی روز حقوق عرض شد،میزان حقوق تقریبی یک روز بازنشستگی هشتادهزار تومان خواهدبود، بازنشسته ای که بیست وشش سال سابقه دارد، حقوق بیست وشش روز منظور میشود،یعنی بعداز محاسبه میانگین دوسال آخرخدمت ،کارگزینی چهار روز دیگه ازحقوقش کسر میکنه :
یعنی چهارتا هشتادهزارتومان یعنی سیصدوبیست هزارتومان ازمیانگین دومیلیون وچهارصدهزارکم میشه وحقوق نهایی بازنشستگی این فردبازنشسته مبلغ دومیلیون و وهشتاد هزارتومان خواهدشد.
با توجه به مصوبه ی مجلس پاداش فرد نباید از هفت برابر حداقل حقوق بیشتر شود یعنی هیچ کارمندی نباید از ۲۵۲ میلیون تومان بیشتر شود.


نصرالله خلیلی
طبقه بندی: مالی و رفاهی، 
برچسب ها: محاسبه، پاداش، بازنشستگی،  

تاریخ : سه شنبه 17 مهر 1397 | 00:20 | نویسنده : مسعود | نظرات


  • paper | خرید بک لینک با کیفیت | فال حافظ
  • فال روزانه | خرید رپورتاژ ارزان